Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Täby Great 8 MAX 1.534 8 201 0
2 Södertelge Heroes 6 2 1.063 6 204 0
3 Sollentuna Delta 4 0.8 1.021 4 191 0
4 Sollentuna Vinröd 2 0.5 0.84 3 173 0
5 Vallentuna Lakrits 0 0.13 0.752 1 161 0

Turneringssiden er del av Profixio