Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Västerås 4 1.67 1.105 5 168 0
2 Vallentuna Choklad 4 1 0.938 4 152 0
3 Vallentuna Rubin 2 1 0.982 4 160 0
4 Uppsala P03-04 2 0.6 0.981 3 157 0

Turneringssiden er del av Profixio