Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1033)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 IL Høyang 2 12 3 7 12 0
2 Dale IL 10 4 8 10 0
3 Anga 2 FK 9 4 11 9 0
4 Førde IL 1 7 4 9 7 0
5 Eikefjord IL 6 -1 5 6 0
6 Førde IL 4 0 -14 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio