Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1033)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 IL Høyang 13 12 17 13 0
2 Førde IL 5 8 2 6 8 0
3 Tambarskjelvar 1 7 0 9 7 0
4 Anga FK 7 -4 7 7 0
5 Fure IL 4 -5 4 4 0
6 Bremanger IL 2 -5 7 2 0

Turneringssiden er del av Profixio