Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1033)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Sandane Turn og Idrettslag 10 6 9 10 0
2 Vik IL 8 8 11 8 0
3 Førde IL 3 4 -2 7 4 0
4 Hyllestad/Dale 2 IL 4 -8 3 4 0
5 Atløy IL 1 -4 5 1 0

Turneringssiden er del av Profixio