Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1033)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Stryn T&IL 12 12 13 12 0
2 Førde IL 6 7 1 7 7 0
3 Gaular 4 -1 3 4 0
4 Askvoll og Holmedal IL 4 -6 6 4 0
5 Tambarskjelvar 2 1 -6 2 1 0

Turneringssiden er del av Profixio