Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 1033)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Førde IL 2 12 9 12 12 0
2 Ådal 7 4 11 7 0
3 Jølster IL 5 0 7 5 0
4 Stryn T&IL 2 4 -2 3 4 0
5 Fanaråk IL 0 -11 3 0 0

Turneringssiden er del av Profixio