Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 805)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 De Andre 18 24 31 18 0
2 FK Brigt 15 12 24 15 0
3 FK Ukjent 12 14 24 12 0
4 OPP I RINGA 9 1 16 9 0
5 Liggeunderlaget 6 -12 10 6 0
6 FC Smårips 3 -16 6 3 0
7 FK Seigdamer 0 -23 4 0 0

Turneringssiden er del av Profixio