Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 HK Landsås G12 6 6 3 39 3 39 0
2 Bul g12-3 5 5 2 34 2 34 0
3 Boif G12 4 4 1 37 1 37 0
4 Bul G06 3 3 -4 27 -4 27 0
5 Kabelvåg IL G12 2 2 2 -2 26 -2 26 0

Turneringssiden er del av Profixio