Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Lødingen J12 6 6 16 33 16 33 0
2 HK Landsås J12 Sør-2 4 4 3 22 3 22 0
3 Bravo HK Hvit 2 2 1 18 1 18 0
4 Tromsø HK J05-3 0 0 -20 10 -20 10 0

Turneringssiden er del av Profixio