Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tromsø HK 1 10 10 19 42 19 42 0
2 Lødingen J13 8 8 22 52 22 52 0
3 Harstad Hk j 13 6 6 7 40 7 40 0
4 BUL J13 - 1 2 2 -19 38 -19 38 0
5 Honningsvåg Turn og IF 2 2 -14 35 -14 35 0
6 Svolvær 2 2 2 -15 32 -15 32 0

Turneringssiden er del av Profixio