Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Svolvær 8 8 18 41 18 41 0
2 Alta if j 13 4 4 -2 28 -2 28 0
3 HK Landsås J13 4 4 1 35 1 35 0
4 Ankenes Håndballklubb J13 3 3 -9 33 -9 33 0
5 Tromsø HK 2 1 1 -8 25 -8 25 0

Turneringssiden er del av Profixio