Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tromsø HK 8 8 33 53 33 53 0
2 HK Landsås J16 5 5 1 33 1 33 0
3 Nerskogen IL J15 4 4 -6 22 -6 22 0
4 Leknes Håndballklubb J16 - 1 2 2 -13 26 -13 26 0
5 Frea 1 1 -15 23 -15 23 0

Turneringssiden er del av Profixio