Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tromsø HK 2 J15 4 4 7 25 7 25 0
2 Lødingen jenter 15 4 4 1 21 1 21 0
3 Tverrelvdalen IL 2 2 2 20 2 20 0
4 Bravo HK 2 2 -10 15 -10 15 0

Turneringssiden er del av Profixio