Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 810)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Tromsø HK 2 J16 5 5 10 26 10 26 0
2 Tromsø HK 1 4 4 3 22 3 22 0
3 HK Landsås J18 2 2 -8 15 -8 15 0
4 Junkeren 01 1 1 -5 19 -5 19 0

Turneringssiden er del av Profixio