Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 464)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Bodø/Glimt, FK G13 - 2C 9 26 33 9 0
2 Grand Bodø 13-1 6 5 19 6 0
3 IIL G13-1 3 0 18 3 0
4 Hunstad FK - 2 G06 0 -31 6 0 0

Turneringssiden er del av Profixio