Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 464)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Grand G14-2 9 14 21 9 0
2 Tverlandet IL 4 -3 13 4 0
3 Hunstad 2 3 4 19 3 0
4 IIL G14-1 1 -15 10 1 0

Turneringssiden er del av Profixio