Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 840)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Brandbu Players G14 7 7 3 5 3 5 0
2 Biri IL G 14 - 1 5 5 1 3 1 3 0
3 Vind IL G 13 - 1 4 4 0 2 0 2 0
4 Gran IL 2005 Sort 0 0 -4 1 -4 1 0

Turneringssiden er del av Profixio