Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 631)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Brønnøysund IL Gutter - 1 12 17 25 12 0
2 Bindal Gutter - 1 7 0 7 7 0
3 Gullvikmoen IL Gutter - 2 6 2 12 6 0
4 Namsos IL Forball Gutter - 2 4 -4 8 4 0
5 Brønnøysund IL Gutter - 5 0 -15 7 0 0

Turneringssiden er del av Profixio