Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Lidingö SK 4 MAX 1.961 4 100 0
2 Södertelge VBK 2 1 1.1 2 77 0
3 Täby Volley 0 0 0.44 0 44 0

Turneringssiden er del av Profixio