Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 355)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Larvik Turn G14 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Tornby IF G14 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Fløy/Våg 0 0 0 0 0 0 0
1 St. Restrup G14 - 1 0 0 0 0 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio