Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 355)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Larvik Turn J13 - 2 2 2 7 11 7 11 0
2 Bogafjell IL J13 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Marnardal IL J13 - 1 0 0 0 0 0 0 0
4 AK 28 J13 - 1 0 0 -7 4 -7 4 0

Turneringssiden er del av Profixio