Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Heimdal Håndball G15 - 2 6 6 17 42 17 42 0
2 Gloppen Håndballkl. G15 - 1 3 3 3 32 3 32 0
3 Hommelvik IL G15 - 1 2 2 -11 21 -11 21 0
4 Vestby Håndballklubb G15 - 1 1 1 -9 21 -9 21 0

Turneringssiden er del av Profixio