Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Melhus Idrettslag G13 - 1 6 6 12 42 12 42 0
2 Heimdal Håndball G13 - 1 4 4 0 37 0 37 0
3 Sørreisa IL Handball G13 - 1 2 2 -3 31 -3 31 0
4 Langhus IL G13 - 1 0 0 -9 28 -9 28 0

Turneringssiden er del av Profixio