Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 820)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Kattem IL Håndballklubb J14 - 1 4 4 4 28 4 28 0
2 Meldal Håndballklubb J14 - 1 4 4 1 23 1 23 0
3 Volda Handballklubb J14 - 1 3 3 3 31 3 31 0
4 Degernes IL J14 - 2 1 1 -8 19 -8 19 0

Turneringssiden er del av Profixio