Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyboll (ID: 3)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 P Ja Ja
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyboll (ID: 781)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio P* Trekning
1 Uppsala P0304 6 3 1.25 6 0
2 Täby Great 4 1.67 1.101 4 0
3 Vallentuna Safir 2 1 1.087 2 0
4 Södertelge Panters 0 0 0.587 0 0

Turneringssiden er del av Profixio