Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 920)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #1 R. Jacobsen / S. Berge 4 MAX 3.111 0
2 #4 N. Omland Skog / Å. Berge 2 0.67 0.795 0
3 #5 I. Harket Moen / H. Jernæs 0 0.25 0.583 0

Turneringssiden er del av Profixio