Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 929)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bøler Blå 8 8 33 54 33 54 0
2 Ål IL J13 - 1 6 6 10 35 10 35 0
3 Bjarg IL J13 - 1 4 4 10 43 10 43 0
4 Fana IL J13 - 1 2 2 -13 25 -13 25 0
5 Ådal il J13 - 2 0 0 -40 16 -40 16 0

Turneringssiden er del av Profixio