Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bjørnar, IL G f 2003 - 1 6 6 20 47 20 47 0
2 Bjørnar 2004 4 4 9 47 9 47 0
3 Nordnes IL G f 2003 - 1 2 2 -8 36 -8 36 0
4 Årstad 0 0 -21 30 -21 30 0

Turneringssiden er del av Profixio