Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bjørnar, IL G f 2005 - 1 5 5 9 34 9 34 0
2 Tertnes IL G f 2005 - 1 5 5 4 33 4 33 0
3 Gneist, IL G f 2005 - 1 2 2 -4 33 -4 33 0
4 Søreide 0 0 -9 23 -9 23 0

Turneringssiden er del av Profixio