Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nordnes IL G f 2006 - 1 4 4 4 22 4 22 0
2 Søreide IL G f 2006 - 1 2 2 4 23 4 23 0
3 Bjørnar Blå 0 0 -8 14 -8 14 0

Turneringssiden er del av Profixio