Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bønes J16-2 6 6 11 43 11 43 0
2 Bergen HK 4 4 13 45 13 45 0
3 Sund Sportsklubb J f 2002 - 1 1 1 -12 34 -12 34 0
4 Fana IL J f 2002 - 1 1 1 -12 33 -12 33 0

Turneringssiden er del av Profixio