Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bønes J16-1 6 6 32 64 32 64 0
2 Os TF J f 2002 - 2 4 4 11 42 11 42 0
3 Fana IL J f 2002 - 2 1 1 -18 23 -18 23 0
4 Kalandseid IL J15 1 1 -25 27 -25 27 0

Turneringssiden er del av Profixio