Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Fana IL J f 2003 - 1 6 6 7 31 7 31 0
2 Bønes J2003-1 4 4 11 40 11 40 0
3 Bjørnar 2 2 -3 19 -3 19 0
4 Sædalen 0 0 -15 29 -15 29 0

Turneringssiden er del av Profixio