Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Søreide 1 6 6 27 37 27 37 0
2 Bjarg, 1 4 4 1 17 1 17 0
3 Årstad 2 2 2 -11 15 -11 15 0
4 Nordnes IL J f 2004 - 1 0 0 -17 9 -17 9 0

Turneringssiden er del av Profixio