Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bjarg, 2 6 6 28 44 28 44 0
2 Knarvik IL J f 2004 - 1 4 4 -7 29 -7 29 0
3 Søreide 2 2 2 -6 22 -6 22 0
4 Årstad3 0 0 -15 17 -15 17 0

Turneringssiden er del av Profixio