Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Fana IL J f 2005 "Fana" 6 6 20 30 20 30 0
2 Årstad 1 2 2 -2 25 -2 25 0
3 Bjarg,2 2 2 -7 18 -7 18 0
4 Gneist super, IL J f 2005 - 3 2 2 -11 12 -11 12 0

Turneringssiden er del av Profixio