Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Gneist Lynvingene 1 6 6 18 31 18 31 0
2 Fana IL J f 2005 - "Fana 2" 4 4 13 33 13 33 0
3 Flaktveit IK J f 2005 - 1 2 2 -12 19 -12 19 0
4 Sædalen IL J f 2005 - 3 0 0 -19 16 -19 16 0

Turneringssiden er del av Profixio