Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bjarg,1 6 6 24 40 24 40 0
2 Kjøkkelvik IL J f 2005 - 1 4 4 3 25 3 25 0
3 Bergen HK J f 2005 - 1 2 2 -3 19 -3 19 0
4 Gneist Lynvingene 2 0 0 -24 13 -24 13 0

Turneringssiden er del av Profixio