Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bjørnar, IL J f 2005 - 1 6 6 20 34 20 34 0
2 Årstad 2 4 4 -4 24 -4 24 0
3 Nordnes IL J f 2005 - 1 2 2 -3 22 -3 22 0
4 Sædalen IL J f 2005 - 2 0 0 -13 19 -13 19 0

Turneringssiden er del av Profixio