Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 226)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bergen HK - antilope 8 8 27 45 27 45 0
2 Søreide Stjerne 6 6 8 34 8 34 0
3 Bjarg,Fiolett 3 3 -5 26 -5 26 0
4 Bønes J2006-2 3 3 -8 31 -8 31 0
5 Nordre Holsnøy IL J f 2006 - 2 0 0 -22 21 -22 21 0

Turneringssiden er del av Profixio