Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 595)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #1 R. Thorkildsen / J. Beckmann 4 MAX 1.68 0
2 #7 M. Stav Graasvoll / K. Nguyen 2 0.67 0.891 0
3 #6 E. Jonathans / T. Sander 0 0.25 0.75 0

Turneringssiden er del av Profixio