Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 595)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #2 O. Ringøen / S. Ringøen 4 MAX 2.27 0
2 #8 H. Brekke / E. Aas 2 1 1.085 0
3 #5 V. Sørensen / J. Bakkevig 0 0 0.381 0

Turneringssiden er del av Profixio