Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 595)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #3 M. Fosselie / P. Ngyen 4 4 1.28 0
2 #4 E. Stausland / K. Eieland 2 1.5 1.145 0
3 #9 P. Baller / G. Risøy 0 0 0.607 0

Turneringssiden er del av Profixio