Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 595)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 M. Stensland / S. Jacobsen 6 MAX 1.841 0
2 I. Ekeland / M. Langemyr 4 1.33 1.164 0
3 J. Ringøen / M. Mersland 2 0.4 0.719 0
4 A. Napijalo / N. Frigstad sannarnes 0 0.33 0.729 0

Turneringssiden er del av Profixio