Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 595)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 E. Pedersen / R. Maasbach 6 MAX 1.433 0
2 H. Jernæs / A. Justnæs 4 2 1.409 0
3 S. Fosselie / R. Eftevand 2 0.5 0.924 0
4 I. Harket Moen / N. Skog 0 0 0.468 0

Turneringssiden er del av Profixio