Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Sandvolleyball (ID: 31)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Sandvolleyball (ID: 947)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Trekning
1 #1 K. Bjerkreim / M. Lauvås 6 6 1.722 0
2 #2 T. Tveit / A. Dale 4 2 1.163 0
3 #3 F. Kvilhaugsvik / F. Eklöf-Flugstad 2 0.75 0.932 0
4 #4 B. Tengesdal / T. Dalehaug 0 0 0.476 0

Turneringssiden er del av Profixio