Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 536)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Gneist Cobra 9 26 29 9 0
2 Os TF Klasse D - 1 6 3 11 6 0
3 Varegg Klasse D - 1 3 -6 8 3 0
4 Kjøkkelvik G13 - 2 0 -23 3 0 0

Turneringssiden er del av Profixio