Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 536)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Førde IL Klasse H - 1 7 13 16 7 0
2 Ørsta IL Klasse H - 1 7 8 11 7 0
3 Lom IL G14 9er 3 -3 8 3 0
4 IL Bjørn, G14, Klasse H - 1 0 -18 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio