Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 1102)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Trauma IF Jenter 15 (født 2003 - 1 6 6 13 28 13 28 0
2 Nøtterøy Håndball Bredde IF Jenter 15 3 3 7 26 7 26 0
3 Holeværingen, IL Jenter 15 (født 2003 - 1 3 3 5 24 5 24 0
4 Seljord IL Jenter 15 (født 2003 - 1 0 0 -25 7 -25 7 0

Turneringssiden er del av Profixio